Medlemslogin
Juridisk rådgivning

Som medlem i Svenska Järn kan du få juridisk rådgivning genom Sinf - Svensk Industriförening, det ingår i medlemsavgiften.

Kontakta kansliet eller någon av Sinfs jurister som du hittar här:
http://www.sinf.se/kontakt/

Affärsjuridik
Genom föreningens nära samband till affärsjurister med en gedigen erfarenhet att hantera juridiska frågeställningar som är aktuella för medlemmarna kan föreningen erbjuda en unik tjänst på det affärsjuridiska området.

-Stöd vid avtalsförhandlingar
-Hjälp med tvister
-Stöd vid komplexa juridiska frågor så som tradition, ställa säkerheter och felansvar
-Stöd vid affärstvister
-Oberoende specialister vid skiljedom och tvisteförfaranden

Arbetsrätt
Föreningen kan genom Svensk industriförening, Sinf, erbjuda stöd inom arbetsrättens område.
Föreningen har inget krav på kollektivavtal men kan bistå vid arbetsrättsliga frågor och med hängavtal

-Rådgivning i arbetsrättsliga frågor
-Stöd och ombud vid förhandlingar
-Tecknande av kollektivavtal
-Löpande uppdateringar på arbetsrättens område
-Mallar och blanketter

Affärsutveckling
En allt mer sammanlänkad och intelligent värld ställer företagsledare inför förändring, prövningar och möjligheter. Att mitt i allt detta identifiera det egna företagets framtida ambitioner och mål kan vara en verklig utmaning.

-Stöd vid export
-Hjälp med interna organisationen
-Stöd och hjälp med styrelsearbete
-Sälj och marknadsstöd
-Löpande undersökningar om branschens utveckling

Senaste nyheterna
Årsmöte den 10 maj 2019 i Stockholm


Svenska Järns etiska regler.
Läs här 

Omvänd moms läs här

Kontantfritt

Svenska Järn | Klara Norra Kyrkogata 31 | Box. 22 307 | 104 22 Stockholm | Tel. 08 - 440 11 70 |