Medlemslogin

Svenska Järn och Metallskrothandlareföreningen

Svenska Järn och Metallskrothandlarföreningen är en sammanslutning av svenska företag inom skrotbranschen. Föreningen har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska och affärstekniska intressen samt att verka för en sund utveckling av handeln med och bearbetning av järn- och metallskrot samt annat återvinningsbart material.

Senaste nyheterna

Save the Date -  Årsmöte fredag den 19 maj 2017 i Stockholm


Svenska Järns etiska regler.
Läs här

Stöldlista 2016-06-20

Omvänd moms läs här

Kontantfritt

Svenska Järn | Klara Norra Kyrkogata 31 | Box. 22 307 | 104 22 Stockholm | Tel. 08 - 440 11 70 |